Close

วัดร่องขุน

สวรรค์ของเมืองไทยที่วัดร่องขุน

สำหรับ วัดร่องขุน ตั้งอยู่ที่ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจัหงัวดเชียงราย ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบของ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จิตรกรไทย ที่มีชื่อเสียงและมีการออกแบบที่งดงาม ซึ่งการออกแบบนี้เพื่อการถวายบูชาเพื่อให้เป็นดังสวรรค์บนโลกมนุษย์ เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาเยี่ยมชมศิลปะวัฒณธรรมที่สวยงามแห่งนี้

Read More