Close

พระธาตุหล้าหนอง

ปีหนึ่งมีครั้งพระธาตุหล้าหนองโผล่กลางน้ำโขง

ชาวหนองคายได้อยู่กับความเชื่อมายาวนาน โดยวันนี้ เรามีข่าวมาเสนอที่เป็นที่ฮือฮาของชาวบ้านอย่างมากคือ พระธาตุหล้าหนอง หรือพระธาตุกลางน้ำ ได้โผล่ขึ้นที่ จ.หนองคาย อยู่ใน อำเภอเมือง ซึ่งมีประวัติเล่าว่า ก่อนนั้นได้สร้างพระอรหันต์ 5 องค์

Read More